Klachten

BPBI kent vanzelfsprekend een klachtenregeling. Wanneer een cliënt klachten heeft over een bewindvoerder kan hij/zij zich wenden tot de klachtencommissie van BPBI.