Over Bpbi

BPBI en haar leden zorgen er voor dat mensen waardig mee kunnen komen in het Nederland van nu.

 

 

Visie

Ruim 260.000 mensen kunnen in ons land hun financiële zaken niet zelf regelen en hebben hierbij ondersteuning nodig. Daarnaast is er een grote groep mensen die hun zorg niet zelf kunnen regelen. Of een combinatie van beide. Professioneel bewindvoerders, mentoren en curatoren – samen wettelijk vertegenwoordigers- geven deze mensen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Als branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders zet BPBI zich actief in bij politieke en andere stakeholders in het belang van de vaak kwetsbare cliënt. Dit is belangrijk, want ondersteuning voor deze groeiende groep mensen staat om meerdere redenen onder druk. BPBI werkt ook continu aan het vergroten van kennis over de professie van wettelijk vertegenwoordiger.

BPBI staat voor een sterke borging van kwaliteit, verbonden met betekenisvolle vernieuwing.

We verwachten van onze leden, bestuursleden en medewerkers betrouwbaarheid, deskundigheid en daadkracht om richtinggevend te zijn.

Ons manifest

Vacatures

Op dit moment heeft BPBI geen vacatures.

 

Vacatures bij onze leden: