17 maart 2020

Coronavirus en vitale beroepen

Hierover hebben wij gisteren nauw overleg gehad met het ministerie. Een besluit hierover moet worden genomen onder verantwoordelijkheid van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Men is terughoudend om de lijst met vitale beroepen uit te breiden en dit is dan ook nog niet gebeurd.

In onze overleggen met het ministerie kregen wij de boodschap om hier vooral pragmatisch mee om te gaan. Het ministerie staat hier zelf ook pragmatisch in en of het aanpassen dan wel (her)formuleren van de lijst met vitale beroepen gaat gebeuren blijft onduidelijk. Mocht jij of een van jouw medewerkers gebruik willen maken van kinderopvang omdat je het niet op een andere manier kunt organiseren, maak dan aan de kinderopvanginstelling duidelijk wat het belang is van het werk dat je doet.

Het advies is dus om aan de aan de kinderopvanginstelling of school uit te leggen wat het urgente karakter van je werk is. Ervaar je problemen doordat de kinderopvanginstelling of school geen opvang wil verstrekken waardoor je toch je werk niet kunt doen, vragen we je dit aan ons door te geven. Wij zullen dit vervolgens opnemen met het ministerie.

Heb je vragen of andere zaken, laat het ons weten via info@bpbi.nl

Wij wensen jullie veel sterkte en het allerbeste in deze bijzondere tijd.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur, Gert Boeve (voorzitter) en Harold de Graaf (directeur)