Algemene Ledenvergadering

De laatste Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden  op 7 juni 2018 te Van der Valk Hotel Houten. Deze vergadering was enkel toegankelijk voor (eerstejaars)leden of hun gemachtigden.

Locatie
Van der Valk Hotel Houten
Hoofdveste 25
3992 DH Houten
>> routebeschrijving

Programma
09.30u - 10.00u: Ontvangst en ophalen badges & stemkaarten
10.00u - 12.00u: Algemene Ledenvergadering
 
Agenda en vergaderstukken
De definitieve agenda en bijbehorende vergaderstukken zijn op 31 mei 2017 aan u toegezonden.
De agenda en vergaderstukken zijn gepubliceerd rechts op deze pagina bij de downloads.
De notulen van deze vergadering zijn inmiddels ook beschikbaar op deze pagina rechts bij de downloads onder het kopje 'Algemene Ledenvergadering' > 'Notulen'.

 

 


 

Downloads
 +  -
_________
+ Aanvullende diensten
+ Actieplan LVB Schulden en werk
+ Algemene documenten BPBI
+ Algemene Ledenvergadering
+ AVG/Privacy
+ Banken
+ Belastingdienst
+ Bewindvoerdersdagen
+ BPBI Studieclubs
+ Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
+ Correspondentie
+ Evaluatie wet 'wijziging curatele, bewind, mentorschap'2018
+ Evides
+ Huisstijl BPBI
+ Jurisprudentie/ontvangen juridisch advies
+ Kamer van Koophandel
+ Klachtencommissie
+ Kwaliteitscontrole: toelating- en vervolgaudit
+ Kwaliteitscontrole: voor definitieve leden de jaarlijkse kwaliteitscontrole
+ Ledenregister
+ LOVCK / Expertgroep / de Rechtspraak
+ Nalatenschappen
+ Nieuws
+ Onderzoeken en rapportages
+ Permanente Educatie BPBI
+ Professioneel werkgeverschap
+ Project Samen Verder
+ Rechtsvorm wijziging & consequenties lidmaatschap
+ Regiobijeenkomsten
+ Stichting FTI - collectieve vergunning AFM
+ VOG
+ Webis
+ Zorgverzekeraars Nederland
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign