Nieuws

 

Oktober

  Presentaties BPBI Bewindvoerdersdag 2 oktober 2018

Presentaties BPBI Bewindvoerdersdag 2 oktober 2018

Hier vind je de beschikbaar gestelde presentaties van de BPBI Bewindvoerdersdag 2018 (wordt nog aangevuld).

  11-10-2018

  Vacature Strategisch Bestuurder

Vacature Strategisch Bestuurder

Gewaardeerd lid,

Graag brengen we bij je onder de aandacht dat binnen BPBI er een vacature is voor een ‘Strategisch bestuurder’.

De functieomschrijving lees je hier.

  11-10-2018

 

September

  Radioprogramma Argos over bewindvoering

Onderwerp: Radioprogramma Argos over bewindvoering en wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Zaterdag 22 september jl. is in het onderzoeksradioprogramma Argos (VPRO, radio 1) een item uitgezonden over bewindvoering. Het item besteedt aandacht aan het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten en de vraag of de instroom van mensen met problematische schulden oplosbaar is.

BPBI is blij met deze aandacht voor bewindvoering in de media.
In het programma wordt helder uitgelegd wat de rol en toegevoegde waarde is van de bewindvoerder bij beschermings- en bij schuldenbewind.

  25-09-2018

  Reactie BPBI op rapport evaluatie CBM

Reactie BPBI op rapport evaluatie CBM

Download als PDF

Op 1 januari 2014 is de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (wet CBM) in werking getreden. Hieraan gekoppeld zijn enkele maanden later ook specifieke kwaliteitseisen van kracht geworden voor vertegenwoordigers van drie of meer cliënten. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een bindende beloningssystematiek in werking gesteld. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek uitgevoerd naar de werking van de wet CBM. Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een evaluatie waarin de praktijkervaringen als gevolg van de invoering van deze wet wijziging zijn opgehaald. De uitkomsten van de evaluatie zijn 30 augustus jl. gepubliceerd. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft consultatie plaatsgevonden van diverse onderzoeksgroepen, met respondenten uit de rechterlijke macht en wettelijke vertegenwoordiging.

  17-09-2018

  Reactie BPBI op wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Reactie BPBI op wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Inleiding

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (hierna: BPBI) is op verschillende momenten gehoord over het voornemen om te komen tot een adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. Het streven om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en te komen tot betere hulp aan deze mensen onderschrijft BPBI volledig. Ook deelt BPBI de visie dat de verantwoordelijkheid van gemeenten voor integrale preventie van en hulp bij schulden moet leiden tot een krachtiger, meer integraal en minder vrijblijvende praktijk, die in beginsel alle inwoners echt verder kan helpen. In dat licht staat BPBI een goede samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders voor.


Het nu voorliggende wetsvoorstel is breder dan enkel schulden doordat het ook, zodra schulden spelen, toestand-bewinden omvat. Tevens is het voorstel tot stand gekomen voordat is onderzocht wat de werking in de praktijk zal zijn. Het resultaat is een wetsvoorstel dat naar onze stellige overtuiging meer kwaad dan goed zal doen en op enkele serieuze punten bijstelling of aanpassing verdient. BPBI concludeert daarbij dat de genoemde beleidsmatige en financiële doelen met dit wetsvoorstel niet gerealiseerd zullen worden.

  14-09-2018

 

Augustus

  Overleg

Op 31 augustus as. vindt overleg plaats tussen BPBI en de ministeries J&V en SZW inzake het wetsvoorstel Adviesrecht Gemeenten bij schuldenbewind. Na dit overleg publiceert BPBI haar formele reactie hierop via internetconsultatie.nl/adviesrecht.

  31-08-2018


 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign