Nieuws

 

September

  Vacature Administratief Medewerker

Vacature administratief medewerker (1,0 Fte)

Ben jij een eagere administratieve duizendpoot die het leuk vindt om samen met je collega de hele administratie binnen een organisatie te beheren en te organiseren?

De Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomens Beheerders (BPBI), per oktober gevestigd in Utrecht, is op zoek naar een zelfstandige administratief medewerker die hart heeft voor sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Klik hier voor het volledige functieprofiel.

  20-09-2018

  Reactie BPBI op rapport evaluatie CBM

Reactie BPBI op rapport evaluatie CBM

Download als PDF

Op 1 januari 2014 is de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (wet CBM) in werking getreden. Hieraan gekoppeld zijn enkele maanden later ook specifieke kwaliteitseisen van kracht geworden voor vertegenwoordigers van drie of meer cliënten. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een bindende beloningssystematiek in werking gesteld. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek uitgevoerd naar de werking van de wet CBM. Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een evaluatie waarin de praktijkervaringen als gevolg van de invoering van deze wet wijziging zijn opgehaald. De uitkomsten van de evaluatie zijn 30 augustus jl. gepubliceerd. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft consultatie plaatsgevonden van diverse onderzoeksgroepen, met respondenten uit de rechterlijke macht en wettelijke vertegenwoordiging.

  17-09-2018

  Reactie BPBI op wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Reactie BPBI op wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Inleiding

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (hierna: BPBI) is op verschillende momenten gehoord over het voornemen om te komen tot een adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. Het streven om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en te komen tot betere hulp aan deze mensen onderschrijft BPBI volledig. Ook deelt BPBI de visie dat de verantwoordelijkheid van gemeenten voor integrale preventie van en hulp bij schulden moet leiden tot een krachtiger, meer integraal en minder vrijblijvende praktijk, die in beginsel alle inwoners echt verder kan helpen. In dat licht staat BPBI een goede samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders voor.


Het nu voorliggende wetsvoorstel is breder dan enkel schulden doordat het ook, zodra schulden spelen, toestand-bewinden omvat. Tevens is het voorstel tot stand gekomen voordat is onderzocht wat de werking in de praktijk zal zijn. Het resultaat is een wetsvoorstel dat naar onze stellige overtuiging meer kwaad dan goed zal doen en op enkele serieuze punten bijstelling of aanpassing verdient. BPBI concludeert daarbij dat de genoemde beleidsmatige en financiële doelen met dit wetsvoorstel niet gerealiseerd zullen worden.

  14-09-2018

 

Augustus

  Overleg

Op 31 augustus as. vindt overleg plaats tussen BPBI en de ministeries J&V en SZW inzake het wetsvoorstel Adviesrecht Gemeenten bij schuldenbewind. Na dit overleg publiceert BPBI haar formele reactie hierop via internetconsultatie.nl/adviesrecht.

  31-08-2018

 

Juli

  Actieplan LVB Schulden en werk

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite dan anderen om aan het werk te komen en te blijven. En dat geldt helemaal als zij daarnaast ook nog eens financiële problemen of schulden hebben.

  11-07-2018

  Nieuwsbrief juli 2018

De nieuwsbrief van juli 2018 is uit.

  06-07-2018


 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign