Downloads

Downloads:
 +  -
_________
+ Aanvullende diensten

  + Belastingaangifte software
  + Bewindvoerders softwarepakketten
  + Contactgegevens ketenpartners
  + Detacheringsbureau Brainconsultant
  + Digitaal archiveren
 
 • eDocs
 •   + Energieleveranciers
   Geen bestanden gevonden
    + Juridisch advies
    + Kantoorartikelen
    + Starters
    + Telefonie
    + Verzekeringen
    + Woningontruiming
  + Algemene documenten BPBI
  + Algemene Ledenvergadering
    + Notulen
    + Stukken 20141211
    + Stukken 20150611
    + Stukken 20151006 (buitengewoon)
    + Stukken 20151210
    + Stukken 20160602
    + Stukken 20161103
    + Stukken 20170309
    + Stukken 20170601
    + Stukken 20171207
    + Stukken 20180607
  + AVG/Privacy
  + Banken
    + Basisbankrekening
    + Contactgegevens banken
  + Belastingdienst
  + Bewindvoerdersdagen
  + BPBI Studieclubs
  + Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
  + Correspondentie
  + Evaluatie wet 'wijziging curatele, bewind, mentorschap'2018
  + Evides
  + Huisstijl BPBI
  + Jurisprudentie/ontvangen juridisch advies
    + Jurisprudentie
   
 • Afgewezen aanvraag kosten van bewindvoering in vorm van bijzondere bijstand.
 •  
 • Gemeente Nijmegen moet beleid aanpassen
 •  
 • Afgeschermd privéadres opgenomen in deurwaardersexploot
 •  
 • Intakekosten niet ten laste rechthebbende bij overgang bewindvoerder
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (1)
 •  
 • Uitspraak Hoger Beroep: toekenning verzoek opheffing bewind door rechthebbende
 •  
 • Uitspraak hoger beroep waarbij bewindvoerder niet wordt aangesteld omdat deze niet aan de gestelde eisen voldoet (geen lid is van de BPBI)
 •  
 • Uitspraak inzake schadevergoeding door tekortschieten bewindvoerder inzake bewaking beslagvrije voet
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad, rechten uit huurovereenkomst
 •  
 • Uitspraak basisbankrekening - ontslag curator
 •  
 • Ondanks levenstestament, toch bewind en mentorschap.
 •  
 • Uitspraak RB Rotterdam inzake opzegging huurovereenkomst (geschil bewindvoerder/rechthebbende/verhuurder)
 •  
 • Uitspraak inzake ingangsdatum beschikking bij hoger beroep
 •  
 • Uitspraak Raad van State - gemeente Emmen geen noodzaak voor MSNP, eerst beschermingsbewind
 •  
 • Tussenuitspraak afwijzing bijzondere bijstand
 •  
 • 20161223 Uitspraak voorzieningenrechter inzake PGB en gewaarborgde hulp
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (3)
 •  
 • Uitspraak: tekortkoming bewindvoerder boete CJIB
 •  
 • Vonnis Stoop tegen de gemeente Den Haag over toekenning van bijzondere bijstand van schuldentarief
 •  
 • Uitspraak bewindvoerder verwijtbaar tekortgeschoten
 •  
 • Uitspraak RB Limburg over rechtspersoon als Gewaarborgde hulp (pt. 16)
 •  
 • Uitspraak in het hanteren van de verklaring gewaarborgde hulp ten tijde van beschermingsbewind.
 •  
 • Hoger beroep inzake onderscheid beloning BPBI - niet-BPBI
 •  
 • Uitspraak afwijzing bijzondere bijstand
 •  
 • Gewaarborgde hulp - PGB, wordt ZIN
 •  
 • Uitspraak CrvB inzake afwijzing aanvraag bijzondere bijstand bij te hoog inkomen
 •  
 • Uitspraak inzake billijke vergoeding aan werknemer omdat werkgever zijn scholingsverplichting heeft verzuimd.
 •  
 • Bewindvoerder is verantwoordelijk voor verantwoording van een pgb
 •  
 • Afwijzing op verzoek vaststellen beloning aanvangswerkzaamheden
 •  
 • Uitspraak meeruren problematisch schuldendossier
 •  
 • Uitspraak hoger beroep machtiging schenking
 •  
 • Beschikking Hof Leeuwarden korting intakevergoeding
 •  
 • Uitspraak inzake afwijzing vordering omdat partij bewind behoorde te kennen
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (2)
 •  
 • Uitspraak inzake doorlopende machtiging bankkosten
 •  
 • Uitspraak hoger beroep: voormalige bewindvoerder tekort is geschoten, aanspraakelijkheidsstelling
 •  
 • Verzoek tot opheffing bewind afgewezen
 •  
 • Bijzondere bijstand afgewezen voor kosten beheer PGB
 •  
 • Uitspraak bewindvoerder na overlijden betrokkene niet-ontvankelijk
 •  
 • Uitspraak doorzetten bewind Groningse Krediet Bank
 •  
 • Uitspraak machtiging aanvraag bijzondere bijstand
 •  
 • Uitspraak toekenning Bijzondere Bijstand
 •  
 • Uitspraak inzake afwijzing doorberekening bankkosten aan cliënt
 •  
 • Uitspraak hoger beroep, meeruren verkoop woning
 •  
 • Budgetbeheerder aansprakelijk voor ontruiming
 •  
 • Uitspraak Bijzondere Bijstand Centrale Raad van Beroep
 •  
 • Uitspraak gerechtshof nalatigheid bewindvoerder
 •  
 • Beschikking: schadevergoeding door tekortkomen bewindvoerder
 •  
 • Vergoeding extra werkzaamheden voor aansprakelijk stellen vorige bewindvoerder
 •  
 • Rapport ombudsman: Onderzoek naar afhandeling van een compensatieverzoek aan gem. Rijswijk
 •  
 • Uitspraak beloning beheer PGB
 •  
 • Uitspraak in hoger beroep tegen Gem. Enschede. Beoordeling noodzakelijkheid ligt bij kantonrechter niet bij gem. Afwijzing bijz. bijst. niet terecht.
 •  
 • Gemeentelijke schuldhulpverlening
 •  
 • Uitspraak hoger beroep: aansprakelijkheid bewindvoerder door tekortschieten in taak
 •  
 • Uitspraak bepaling Beslagvrije Voet
 •  
 • Uitspraak meeruren Groningse Kredietbank
 •  
 • Uitspraak hoger beroep, aannemelijk maken dat post wordt ontvangen. Toekenning bijzondere bijstand gemeente Eindhoven
 •  
 • Machtiging bewindvoerder appèlprocedure
 •  
 • Bericht RB Den Haag namens Expertgroep over hogere tarief bij saneringskrediet
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad inzake vakantiegeld & beslagvrije voet
 •  
 • Ontslag wegens ernstig tekortkomen
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder, vrouw erfgename
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder gewichtige reden
 •  
 • Uitspraak: afwijzing aanvraag inschrijving curateleregister
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak Raad van State
 •  
 • Uitspraak inzake nalatigheid bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak ontslag mentor/bewindvoerder & schadevergoeding immateriële schade
 •  
 • Geen voldoende gewichtige redenen voor ontslag bewindvoerder in Hoger Beroep
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad inzake huurachterstand
 •   + Ontvangen juridisch advies
  + Kamer van Koophandel
  + Klachtencommissie
    + Klacht ongegrond
    + Klachten lid vs lid gegrond
    + Klachten lid vs lid ongegrond
   Geen bestanden gevonden
    + Uitspraken gegrond
  + Kwaliteitscontrole: toelating- en vervolgaudit
  + Kwaliteitscontrole: voor definitieve leden de jaarlijkse kwaliteitscontrole
    + 1. Communicatie (o.a. presentatie)
    + 2. Accountantspool (laatst bijgewerkt 23-2-2018)
   
 • Accountants en Adviesbureau Voogd
 •  
 • Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V.
 •  
 • ! Overzicht accountantspool 2018
 •  
 • Actan adviseurs & accountants
 •  
 • Auren
 •  
 • Brouwer Accountant & Belastingadviseur
 •  
 • CONTOUR Accountants
 •  
 • Flantúa accountants en adviseurs
 •  
 • J. de Jong Accountancy en Advies V.O.F.
 •  
 • Jacobs Accountants
 •  
 • JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.
 •  
 • Lenteleven Accountancy
 •  
 • Mulder MKB Advies
 •  
 • NNO accountants en belastingadviseurs
 •  
 • NOAA Accountancy
 •  
 • Ron Segers Accountants & Adviseurs
 •  
 • Rotterdam Accountancy
 •  
 • Ruitenburg adviseurs & accountants
 •  
 • Silvis & Vos Accountants en belastingadviseurs
 •  
 • Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs
 •  
 • Van Elderen accountants
 •  
 • Van Rijen Accountant
 •  
 • VDH Accountants en Belastingadvies
 •  
 • WEA Deltaland
 •  
 • Westpark accountants belastingadviseurs
 •  
 • Accofis
 •  
 • Ernst & Young Accountants LLP
 •  
 • Jaap accountants
 •  
 • Mazars
 •  
 • Rühl Haegens Molenaar
 •  
 • Verstegen accountants en adviseurs
 •  
 • Bol Adviseurs
 •  
 • CijferMeester Accountant
 •  
 • Transparant Advies + Accountancy
 •  
 • G&P Accountants en Adviseurs
 •  
 • Hulleman & De Bis
 •  
 • Blom&Partners
 •  
 • Deijle en Veldt
 •  
 • Accountantskantoor Smid
 •  
 • Krol Wezenberg Accountants
 •  
 • NBC/Van Roemburg & Partners B.V.
 •  
 • Van den Boogaard & Smulders Accountancy
 •  
 • HNS-Accountancy
 •  
 • Veltkamp & Pol Accountants Belastingadviseurs
 •  
 • MP Accountants & Adviseurs
 •  
 • de Jong & Laan
 •  
 • MTH Accountants & Adviseurs B.V.
 •  
 • AAme Accountants en Belastingadviseurs
 •  
 • Quaesitor Accountants & Adviseurs
 •  
 • 2control Accountants en Adviseurs
 •  
 • Adriaans Accountants
 •  
 • Assist Registeraccountants B.V. en Oosterhuis & Partners
 •  
 • Du ROI Accountants & Belastingadviseurs
 •  
 • RSW accountants, belastingadviseurs & consultants
 •  
 • Rubicon Registeraccountants
 •  
 • M&K Hilversum B.V.
 •  
 • Pyxis Audit B.V.
 •  
 • Stielstra & Partners
 •  
 • ATV Account’d Accountancy & Advies B.V.
 •  
 • Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs
 •  
 • OOvB adviseurs en accountants
 •  
 • OAMKB
 •  
 • Accountantskantoor Wijma
 •  
 • Tromp Advies Accountants – Belastingadviseurs
 •  
 • Huub Smolenaers AA-Accountant
 •  
 • A3accountants
 •  
 • Audit Service Brabant
 •  
 • Joanknecht & Van Zelst
 •  
 • Castelein & Basmaci Accountants Adviseurs
 •   + 3. Uitgangsdocumentatie
    + 4. Formats
  + Ledenregister
    + Ledenregister
  + LOVCK / Expertgroep / de Rechtspraak
  + Nalatenschappen
    + Rijksvastgoedbedrijf
  + Nieuws
    + Prinsjesdag 2017
   Geen bestanden gevonden
  + Onderzoeken en rapportages
    + Onderzoeksrapport 'Opheffing belangenconflict'
    + Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden
  + Permanente Educatie BPBI
    + Aanvraagformulier Cursist/Lid
    + Geaccrediteerde opleidingen 2017
    + Geaccrediteerde opleidingen 2018
    + Reglement Permanente Educatie
  + Professioneel werkgeverschap
  + Project Samen Verder
  + Rechtsvorm wijziging & consequenties lidmaatschap
    + Wijzigingen lidmaatschap
  + Regiobijeenkomsten
  + Stichting FTI - collectieve vergunning AFM
  + VOG
  + Webis
    + Convenant
  + Zorgverzekeraars Nederland

   

   
  Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
  Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign