Algemene Ledenvergadering

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 7 juni 2018 te Van der Valk Hotel Houten. Deze vergadering is enkel toegankelijk voor (eerstejaars)leden of hun gemachtigden.

Locatie
Van der Valk Hotel Houten
Hoofdveste 25
3992 DH Houten
>> routebeschrijving

Programma
09.30u - 10.00u: Ontvangst en ophalen badges & stemkaarten
10.00u - 12.00u: Algemene Ledenvergadering
 
Agenda en vergaderstukken
De officiële uitnodiging en voorlopige agenda worden u uiterlijk 7 mei toegezonden. De bijbehorende vergaderstukken zullen u uiterlijk 31 mei 2017 worden toegezonden. De agenda en vergaderstukken zullen tevens op het ledengedeelte van onze website worden gepubliceerd bij de ‘downloads’.

Machtiging
Indien u niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig kunt zijn, maar wel gebruik wenst te maken van uw stemrecht, is het mogelijk een medelid te machtigen. Geef dan schriftelijk de naam door van de gemachtigde persoon die uw stem zal uitbrengen tijdens de Algemene Ledenvergadering, tevens ontvangen wij dan graag een ondertekende machtiging. U kunt deze bescheiden per e-mail aan het verenigingsbureau sturen via info@bpbi.nl.

 

 


 

Downloads
 +  -
_________
+ Aanvullende diensten
+ Algemene documenten BPBI
+ Algemene Ledenvergadering
+ AVG/Privacy
+ Banken
+ Belastingdienst
+ Bewindvoerdersdagen
+ BPBI Studieclubs
+ Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
+ Correspondentie
+ Evaluatie wet 'wijziging curatele, bewind, mentorschap'2018
+ Evides
+ Huisstijl BPBI
+ Jurisprudentie/ontvangen juridisch advies
+ Kamer van Koophandel
+ Klachtencommissie
+ Kwaliteitscontrole: toelating- en vervolgaudit
+ Kwaliteitscontrole: voor definitieve leden de jaarlijkse kwaliteitscontrole
+ Ledenregister
+ LOVCK / Expertgroep / de Rechtspraak
+ Nalatenschappen
+ Nieuws
+ Onderzoeken en rapportages
+ Permanente Educatie BPBI
+ Professioneel werkgeverschap
+ Project Samen Verder
+ Rechtsvorm wijziging & consequenties lidmaatschap
+ Regiobijeenkomsten
+ Stichting FTI - collectieve vergunning AFM
+ VOG
+ Webis
+ Zorgverzekeraars Nederland
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign