Nieuws

 

Januari

  Uitspraak ACM - gemeente Deventer

Begin dit jaar leidden beleidswijzigingen bij de gemeente Deventer tot onrust binnen onze branche. De gemeente stelde zich op het standpunt alleen bijzondere bijstand te vergoeden voor gemeentelijke bewindvoerders. Naar aanleiding van een klacht heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich ook over de situatie gebogen.

  04-01-2018

  Convenant Webis

Enkele belastingkantoren hebben gezamenlijk een nieuw systeem laten ontwikkelen om de communicatie tussen de betreffende belastingkantoren en de aangesloten bewindvoerders van BPBI te digitaliseren. Dit systeem heeft de naam ‘Webis’.

 

  04-01-2018

  Dankwoord Hanneke Huurman

'Graag wil ik alle aanwezigen op mijn afscheidsreceptie hartelijk bedanken voor de mooie woorden en de bijzondere attenties. Ontzettend eervol en dankbaar om op deze wijze afscheid te mogen nemen. 
 
Gedurende 11 jaar heb ik de vereniging zien groeien van 26 naar ruim 430 leden, leuk om van velen hiervan op deze receptie persoonlijk afscheid te hebben genomen. Ook is de BPBI in deze tijd ook nadrukkelijk neergezet in het sociale domein. Wat een eer dat veel van deze ketenpartners ook aanwezig waren.

Met veel plezier ga ik nu verder met een nieuwe uitdaging. Hopelijk tot ziens.'
 
Hanneke Huurman

  04-01-2018

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief januari 2018)

- Veilig thuis een speciale nieuwsbrief uitgeeft 'Ouderen in veilige handen'. Nu abonneren >>

- Pleegkind en ouder niet langer verplicht zijn tot fiscaal partnerschap. Lees meer >>

- Het ministerie van Financiën een online overzicht heeft gemaakt van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het betreft o.a. wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Lees meer >>

- Op onze website altijd actuele vacatures te vinden zijn in onze branche.

  04-01-2018

 

November

  Interim-directeur voor BPBI

Jan Schaeffer wordt per 9 november interim-directeur van de BPBI. Doordat Jan Schaeffer reeds zeer betrokken is bij de BPBI, is het bestuur van mening dat daarmee de continuïteit in de uitvoering van lopende zaken gewaarborgd is. De zoektocht naar een definitieve invulling van voornoemde positie is nog gaande.

  06-11-2017

  Samenwerking bij misstanden

De BPBI staat voor kwaliteit van de branche van Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Onze leden zetten zich dagelijks in voor kwetsbare burgers in onze samenleving. Samen borgen we de kwaliteit en uitstraling van ons vakgebied. Misstanden horen hier niet bij en pakken we dan ook aan.

  06-11-2017

  Gemeente Nijmegen moet beleid aanpassen

Een bewindvoerder mag een hoger tarief in rekening brengen wanneer er sprake is van problematische schulden (artikel 3 lid 2 onderdeel b Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren). 

  06-11-2017

  Digitaal communiceren in bewindsdossiers van start

Vanaf vandaag kunnen de bewindsteams van de rechtbanken en de professionele bewindvoerders beginnen met digitaal communiceren in bewindsdossiers. De Raad voor de rechtspraak heeft het definitieve besluit genomen op 1 november 2017, na ontvangst van een positief advies van Centrale Ondernemingsraad.

  06-11-2017

  Wat doe je als je je zorgen maakt over een kind?

Bewindvoerders kunnen zich zorgen maken over kinderen van hun cliënten. BPBI heeft onlangs gesproken met Toezicht Sociaal Domein (TSD) over de mogelijkheden om deze zorgen bespreekbaar te kunnen maken. Dit kan duidelijkheid geven en er kan actie worden ondernomen.

  06-11-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 6-11-2017)

- Er een nieuwe eigen verklaring voor bewindvoerders, curatoren en mentoren is gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Uitvoerders kunnen de nieuwe eigen verklaring vanaf heden gebruiken.

- De beloningen in de Regeling beloning ongewijzigd blijven voor 2018. Lees meer >>

- Op de website van BPBI altijd actuele vacatures te vinden zijn.

  06-11-2017

 

Oktober

  Hanneke Huurman neemt afscheid van BPBI

Per 1 december aanstaande verlaat Hanneke Huurman de BPBI. Zij heeft zich 11 jaar lang met veel plezier ingezet voor de belangen van de leden. Door haar vertrek zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van directeur verenigingsbureau >>

Indien u interesse heeft, ontvangt het bestuur graag vóór 1 november uw cv voorzien van motivatie via bestuur@bpbi.nl. Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Julia den Hartogh, voorzitter BPBI (06-81195859).

  19-10-2017

  Uitstroom wanbetalersregeling bij Menzis

Per 1 juli 2016 zijn er 2 uitstroomregelingen toegevoegd aan de Zorgverzekeringswet:

- Ministeriële uitstroomregeling bijstandsgerechtigden;
- Uitstroomregeling voor wanbetalers die voor alle dossiers een regeling hebben getroffen.

Menzis is dit jaar begonnen met het actief benaderen van verzekerden (die zijn aangemeld als wanbetaler bij het CAK) om de mogelijkheid tot uitstroom te bespreken. Bewindvoerders kunnen zich aanmelden bij Menzis, wanneer zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken voor hun cliënten. Lees meer >>

 

  19-10-2017

  Ministerie SZW spreekt van ‘waardevolle winst’

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde vast dat de BPBI heeft voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidieverlening voor het reeds afgeronde project Samen Verder. De toegekende subsidie is ongewijzigd vastgesteld. Dit positieve nieuws werd aangevuld met lovende woorden over de opbrengsten van het project. Zo waardeert het ministerie SZW de gemaakte werkafspraken als 'waardevolle winst' in de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders, die ter inspiratie voor andere gemeenten kunnen dienen.

Heeft u al werkafspraken gemaakt met gemeenten? Wij worden graag geïnformeerd over uw ervaringen en de opbrengsten!

  19-10-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 19-10-2017)

- Naar aanleiding van een bezwaar door een bewindvoerder, de gemeente Den Haag veroordeeld is tot uitbetaling van de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten van het hogere tarief. Lees hier de volledige uitspraak >>

  19-10-2017


 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign