Nieuws

 

Augustus

  Digitaal communiceren met de rechtbank dichterbij

Het nieuwe digitale systeem waarmee de rechtbanken toezicht gaan houden op bewindszaken komt  steeds dichterbij. Als alles goed gaat kunnen voor het einde van het jaar alle rechtbanken starten met het nieuwe Toezicht-systeem en daarbij stap voor stap professionele bewindvoerders aansluiten om digitaal gegevens uit te wisselen.

  17-08-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 17-8-2017)

- Bewindvoerders die klant zijn van ABN AMRO kunnen sinds kort vanuit het betaalpakket, zelf geld overboeken van de ABN AMRO leefgeldrekening naar de ABN AMRO beheerrekening.

  17-08-2017

 

Juli

  Bepaling noodzaak bewind ligt bij kantonrechter

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat de gemeente Enschede de aanvraag bijzondere bijstand i.v.m. het ontbreken van aanvullende stukken ten onrechte buiten behandeling heeft gesteld.

  17-07-2017

  Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

  17-07-2017

  Uitstroom wanbetalersregeling bij Menzis

Per 1 juli 2016 zijn er 2 uitstroomregelingen toegevoegd aan de Zorgverzekeringswet:

- Ministeriële uitstroomregeling bijstandsgerechtigden;
- Uitstroomregeling voor wanbetalers die voor alle dossiers een regeling hebben getroffen.

 

  17-07-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 17-7-2017)

- ING Bank sinds 3 juli een nieuw formulier ‘Bewindvoering of curatele aanmelden’ hanteert, waarin verschillende extra vragen zijn opgenomen t.b.v. nieuwe wet- en regelgeving. Het nieuwe aanmeldformulier is te vinden op www.ing.nl/bewindvoering.

 

  17-07-2017

  Platform 31: factsheet armoede en schulden

Platform31 publiceert in samenwerking met Hogeschool Utrecht een Factsheet Armoede en Schulden welke onder andere inzicht geeft in de verdeling van armoede en schulden in Nederland en aanstuurt op een herijking van de concepten ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’.

Download de factsheet >>

  13-07-2017

 

Juni

  ACM onderzoekt gemeentelijke bewindvoering

De Autoriteit Consument en Markt bekijkt of de gemeente Deventer de Wet Markt & Overheid overtreedt bij beschermingsbewind. Deze gemeente biedt onder andere beschermingsbewind aan mensen aan met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt.

Lees meer >>

  29-06-2017

  Samen Verder in beeld

Het project Samen Verder heeft tot doel de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren. Op 8 juni jl. is tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Gooiland Theater een convenant gelanceerd en overhandigd aan staatssecretaris Klijnsma (SZW). Vele betrokken partijen hebben hun commitment aan dit convenant gegeven middels het ondertekenen van een intentieverklaring.

Het proces van het project Samen Verder is prachtig verbeeld en nu online te bekijken >>

  29-06-2017

  BPBI Bewindvoerdersdagen 2017

Wij zijn bijzonder trots, dat wij op 12 en 13 juni ruim 600 deelnemers hebben mogen verwelkomen op de 11e editie van de BPBI Bewindvoerdersdagen. De forse opkomst toont, dat onze beroepsgroep professionele ontwikkeling binnen onze branche ook hoog in het vaandel heeft staan. 

In de gezamenlijke sessies zijn actuele onderwerpen aan bod geweest: In de ochtend het verbeteren van de samenwerking met gemeenten middels het project 'Samen Verder' en in de middag een kennismaking met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. In masterclasses is dieper op de materie ingegaan van: schuldenproblematiek, mentorschap en curatele, aansprakelijkheid, ethiek en integriteit en time management.

We bedanken alle sprekers, deelnemers en standhouders voor hun bijdrage en verwelkomen u graag weer tijdens de editie van 2018.

Hanneke Huurman
directeur

  26-06-2017

  De verkeersboete wordt vernieuwd

Komende zomer introduceert het CJIB een nieuw vormgegeven verkeersboete.

  26-06-2017

  Meer keuzevrijheid qua energielevering

Keuzevrijheid op het gebied van energieleveranciers is er voor bewindvoerders en budgetbeheerders vrijwel niet. Het overgrote deel van de leveranciers weigert consumenten die onder bewind staan of werpt drempels op met hoge waarborgsommen.

  26-06-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief juni 2017)

- 113 Online heeft een Handreiking zelfmoordpreventie opgesteld. U kunt hierin informatie over zelfmoord en zelfmoordpreventie vinden, een stappenplan om zelfmoordgedachten te herkennen en bespreekbaar te maken en hoe men een zelfmoordpreventie-protocol voor de organisatie kan maken.  

Infosheet >>
Handreiking >>

  26-06-2017


 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign