Nieuws

 

Februari

  Vacature directeur

De BPBI is op zoek naar een nieuwe, fulltime directeur. Lees hier de volledig vacaturetekst >>

Heeft de vacaturetekst uw interesse gewekt en bent u aantoonbaar gekwalificeerd? Stuur dan vóór 1 maart as. uw cv voorzien van motivatie naar bestuur@bpbi.nl. Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Julia den Hartogh, voorzitter BPBI (06-81195859).

  07-02-2018

  Aantallen uitvoerders en dossiers

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM heeft inmiddels te maken met 1.919 uitvoerders. Een uitvoerder is een natuurlijke of rechtspersoon die curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor is. Zo telt een besloten vennootschap voor 1. En een vennootschap met twee vennoten voor 2. Voor de beeldvorming: de BPBI telt momenteel 520 uitvoerders.

En om bovenstaand beeld compleet te maken, een kijkje in de keuken van dossieraantallen. In 2016 beheerden BPBI leden 87.974 dossiers als curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor. Het jaarplan van de Rechtspraak vermeldde in 2017 dat er circa 160.000 dossiers waren ondergebracht bij professionals. Dus met 27% van het totaal aantal uitvoerders, wordt 55% van de dossiers beheerd door BPBI-leden.

  07-02-2018

  Rondetafelgesprek adviesrecht gemeenten

Op 26 januari jl. nam de BPBI op verzoek van de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel aan een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel met betrekking tot adviesrecht voor gemeenten bij de aanvraag van schuldenbewind. Overige genodigden waren Divosa, VNG, vertegenwoordigers van de rechtspraak, gemeenten en collega brancheverenigingen.

Tijdens de bijeenkomst zijn de reacties op het voornemen in het regeerakkoord om de wet op dit punt aan te passen verzameld. Het concept wetsvoorstel wordt in de loop van 2018 in internetconsultatie gegeven.

  07-02-2018

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief februari 2018)

- Op maandag 12 februari 2018 van 10.00 tot 13.10 uur de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek houdt over ervaringen met schulden? Hiervoor zijn onderzoekers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening uitgenodigd. Wij hebben ter voorbereiding op dit gesprek een bijdrage ingezonden. Lees meer informatie op de website van de Tweede Kamer >>

  07-02-2018

 

Januari

  Uitspraak ACM - gemeente Deventer

Begin dit jaar leidden beleidswijzigingen bij de gemeente Deventer tot onrust binnen onze branche. De gemeente stelde zich op het standpunt alleen bijzondere bijstand te vergoeden voor gemeentelijke bewindvoerders. Naar aanleiding van een klacht heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich ook over de situatie gebogen.

  04-01-2018

  Convenant Webis

Enkele belastingkantoren hebben gezamenlijk een nieuw systeem laten ontwikkelen om de communicatie tussen de betreffende belastingkantoren en de aangesloten bewindvoerders van BPBI te digitaliseren. Dit systeem heeft de naam ‘Webis’.

 

  04-01-2018

  Dankwoord Hanneke Huurman

'Graag wil ik alle aanwezigen op mijn afscheidsreceptie hartelijk bedanken voor de mooie woorden en de bijzondere attenties. Ontzettend eervol en dankbaar om op deze wijze afscheid te mogen nemen. 
 
Gedurende 11 jaar heb ik de vereniging zien groeien van 26 naar ruim 430 leden, leuk om van velen hiervan op deze receptie persoonlijk afscheid te hebben genomen. Ook is de BPBI in deze tijd ook nadrukkelijk neergezet in het sociale domein. Wat een eer dat veel van deze ketenpartners ook aanwezig waren.

Met veel plezier ga ik nu verder met een nieuwe uitdaging. Hopelijk tot ziens.'
 
Hanneke Huurman

  04-01-2018

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief januari 2018)

- Veilig thuis een speciale nieuwsbrief uitgeeft 'Ouderen in veilige handen'. Nu abonneren >>

- Pleegkind en ouder niet langer verplicht zijn tot fiscaal partnerschap. Lees meer >>

- Het ministerie van Financiën een online overzicht heeft gemaakt van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het betreft o.a. wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Lees meer >>

- Op onze website altijd actuele vacatures te vinden zijn in onze branche.

  04-01-2018


 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign